Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:
K.D.W. van Wijk Voorzitter
C.J. Brons Secretaris
J.H.W. Breunis Penningmeester
J. Kipp Bestuurslid

 

Het bestuur vergadert minimaal zes keer per jaar.
Zij verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

Evenementen

Stichting Culturele Evenementen Maassluis (SCEM)
Gerealiseerd door Kiem Online Webdesign - Fotografie door: Jeanette Bot, Marieke Zelisse en Peter Farla

SCEM