Doelstelling

De Stichting Culturele Evenementen Maassluis (verder te noemen SCEM) heeft ten doel het organiseren en faciliteren van culturele evenementen en activiteiten in Maassluis en omgeving, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De SCEM streeft geen commercieel doel na en heeft daardoor geen winstoogmerk.

 

Evenementen

Stichting Culturele Evenementen Maassluis (SCEM)
Gerealiseerd door Kiem Online Webdesign - Fotografie door: Jeanette Bot, Marieke Zelisse en Peter Farla

SCEM